Straciłeś na polisolokatach?
Z nami odzyskasz pięniądze

Wspieramy w walce o nienależnie pobrane opłaty z umów zamkniętych nawet do 10 lat wstecz.

Lista usług

Odzyskamy do 100% opłaty likwidacyjnej polisolokaty

Rozliczamy się po zakończeniu sprawy o odzyskanie pieniędzy z ubezpiecznia

Wystarczy jedno spotkanie z naszym wyspecjalizowanym prawnikiem

Jeżeli posiadasz (bądź posiadałeś w przeszłości)

Polisolokatę w następujących towarzystwach

Skandia​

Compensa

Generali​

Vienna Life

Europa​

Aegon​

Axa

Open Life

koniecznie skontaktuj się z naszym konsultantem.
Na pewno Ci pomożemy.

Lista usług

Analizujemy nieodpłatnie Państwa sytuację oraz posiadane dokumenty.

Podpisujemy umowę, a następnie realizujemy w imieniu Klienta wszystkie formalności.

Klient na bieżąco ma dostęp do postępów
w sprawie odzyskiwania pieniędzy z polis.

Po uzyskaniu korzystnego wyroku wypłacamy środki na konto Klienta.

Co oferujemy?

Nasz zespół prawników z pełnym zaangażowaniem i determinacją podejdzie do sprawy.
Gwarantujemy, że zrobimy wszystko, żebyś odzyskał swoje pieniądze.

ANALIZA PRZYPADKU

Profesjonalna i szybka analiza umowy, wykonana przez zespół doświadczonych prawników. Wystarczy zostawić swój numer, a oddzwonimy w celu umówienia spotkania bądź wykonania oceny Państwa indywidualnej sytuacji.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Przedstawiamy jasne oraz zrozumiałe zasady współpracy, a wysokość wynagrodzenia pobieranego na zasadzie success fee ustalamy na samym początku naszej współpracy.

DYSKRECJA

Szanujemy Państwa czas, biorąc cały ciężar związany z odzyskaniem niesłusznie naliczonych opłat. Nasza kancelaria wykonuje w imieniu klienta wszelkie niezbędne czynności.

Prawo po Twojej stronie

Jeden z wielu przykładów wygranych spraw o odzyskanie pieniędzy z polis

Sąd Okręgowy w Poznaniu, który stwierdził, że: „Niezależnie od powyższego nie można zaaprobować twierdzeń pozwanego jakoby na podstawie OWU pozwanemu przysługiwały względem powódki jakiekolwiek roszczenia pieniężne z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją umowy, a w szczególności 35 kosztów prowizji uiszczonej agencji ubezpieczeniowej oraz kosztów likwidacji polis ubezpieczeniowych.
Jak już wykazano uznanie in concreto postanowienia § 18 ust. 6 wzorca OWU za klauzulę niedozwoloną (abuzywną) w rozumieniu art. 385¹ k.c. skutkuje tym, że w stosunkach między powódką i pozwanym postanowienie to nie obowiązuje.”

Nasz zespół

Joanna Dobkowska

Prawnik zarządzający

Jako adwokat posiadam duże doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych zdobyte podczas wieloletniej pracy zawodowej, obejmujące zarówno zagadnienia związane z prawem spółek handlowych, postępowaniem rejestrowym, prawem pracy i prawem konkurencji.
Doświadczenie zdobyte w czołowych warszawskich kancelariach i w organach administracji publicznej łączę z praktyczną znajomością biznesu. Dzięki takiemu połączeniu proponowane rozwiązania prawne dobrze służą Klientom i ich przedsięwzięciom, a jednocześnie spełniają najwyższe standardy zawodowe i etyczne.

JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI: +48 502 401 662 OD: 9.00 DO: 19.00

Dlaczego wygrywamy?

Większość umów oszczędnościowo-ubezpieczeniowych z funduszami kapitałowymi zawieranych przez Klientów zawiera zapisy abuzywne dotyczące opłat likwidacyjnych. Narusza to prawo obowiązujące w Polsce, a nasi prawnicy potrafią to skutecznie i szybko udowodnić w sądzie.

Wypowiedź Prezesa UOKiK

Marek Niechciał

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

"Dlaczego mamy w ogóle ten problem z polisolokatami? Tutaj zawiódł system prowizyjny dla sieci sprzedaży. Często te produkty były sprzedawane przez banki czy sieci doradztwa finansowego. Na pewno w przypadku niektórych podmiotów ten system prowizyjny, ten sposób sprzedaży powodował, że ludzie byli wprowadzani w błąd. Dlaczego tak ważne są te opłaty likwidacyjne? Jak idziemy założyć zwykłą lokatę, to nawet jak zerwiemy ją po krótkim czasie, to wpłacone środki otrzymujemy, najwyżej tracimy odsetki. A tutaj traciliśmy część wpłaconych środków. Kolejny problem jest taki, że w przypadku niektórych polisolokat nie wiadomo jaka jest aktualna wartość tego produktu. Tu jest pytanie, czy to nie jest już sprawa dla wymiaru sprawiedliwości"

Kontakt

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z profesjonalnego wsparcia, oferowanego przez naszą kancelarię. Siła naszego doświadczenia jest dostępna dla wszystkich obsługiwanych klientów.
Est enim ea non scripta, sed nata lex, quod vim vi repellere licet” ("Istnieje owo niepisane, lecz przyrodzone prawo, iż siłę siłą odeprzeć wolno") -  Marcus Tullius Cicero

Telefon

+48 502 401 662

Mail

j.orlowski@goodwilllegal.pl

Adres

Al. Witosa 31 lokal 8A,
00-710 Warszawa

Masz pytanie?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.